Werkwijze EPR bestrijding

Voor de biologische bestrijding van de eikenprocessierups in Nederland bespuiten we de te behandelen eikenbomen preventief door middel van het biologische middel Xantari van fabrikant Bayer (Duitse benaming Xantari = Dipel E.S.).

 

WERKINGSPRINCIPE XANTARI

Het biologische bestrijdingsmiddel Xantari bestaan uit een mengel van gevriesdroogde onschadelijke bacteriën welke de eetlust van de processierupsen sterk afremmen waardoor de rupsen na enige dagen sterven.  De rupsen moeten het middel echter via bladopname binnenkrijgen. Dit betekent dat de rupsen voldoende blad moet opnemen om het middel binnen te krijgen . Alleen in contact komen met het middel via de huid is dus onvoldoende! Als het middel eenmaal op de bomen verspoten is dan is het middel maximaal 5 dagen werkzaam. De werkingsduur is afhankelijk van de weersomstandigheden.

XANTARI ONSCHADELIJK

Het biologische middel Xantari is onschadelijk voor vogels, zoogdieren en vissen. Ook voor mensen is het middel onschadelijk.

STARTTIJDSTIP EIKENPROCESSIERUPSBESTRIJDING IN LIMBURG

Bij het starten van de eikenprocessierupsbestrijding moeten de te behandelen eikenbomen "aan het uitlopen zijn" en voor > 50 % in de bladeren staan. Ook moeten de buitentemperaturen voldoende hoog zijn (bij voorkeur minimaal 10 graden Celsius). Beneden deze temperatuur eten rupsen in het larvale stadium niet of nauwelijks waardoor de bestrijding kan tegenvallen.
Vanaf de 3e week van april kan er gewoonlijk gestart worden met de eikenprocessierupsbestrijding in Midden-en Noordlimburg. De processierupsbestrijding in zuid-Limburg start gemiddeld 2-3 weken later. Voor het Go Moment 2013 verwijzen we naar de rubriek "NIEUWS".

 

 

Foto: Processierupsbestrijding uitgevoerd met New Holland T4050 V met KWH Phantom B-612 in Montfort, Gemeente Roerdalen (Limburg).