Plaagbestrijding Asperges

Onder plaagbestrijding in asperges verstaan we hoofdzakelijk het bestrijden van de Aspergesvlieg en Aspergeskever.

Foto: vlnr aspergekever, aspergekevereitjes, larve van de aspergekever

Dit doen we door periodiek te spuiten met Decis Ec. Dit middel werkt op basis van Deltamethrin. De lengte werking tegen aspergevlieg is echter beperkt,  1-5 werkdagen. Vooral in 1e jaars jonge aanplant is tijdig starten van de bestrijding van de aspergesvlieg zeer belangrijk. De larven van de aspergesvlieg laten de jonge aspergestengels voortijdig afsterven waardoor de plant zich niet voldoende kan ontwikkelen. Onder tijdig starten van de bestrijding van de Aspergesvlieg verstaan wij de 3e of 4e week van april bij zonnige cq. warmere weersomstandigheden!

De aspergekever veroorzaakt alleen vraatschade. De kever eet namelijk van het aspergeloof en legt zwarte langwerpige eitjes op de aspergestengels en zijtakken. Uit deze eieren komen larven die eveneens zich tegoed doen aan het aspergesloof. Het uiteindelijke schadebeeld bestaat uit aangevreten aspergeloof zonder naalden  met vooral verdroogde witte uiteinden. Zware aspergekeveraantastingen kunnen alleen bestreden worden door 2 à 3 bespruitingen met korte intervallen (5-7 dagen) uit te voeren. Het beste bestrijdingstijdstip voor de Aspergevlieg en Aspergekever bij zomerse temperaturen is in de vroege avonduren.

Foto: aspergevlieg zittende op aspergestengel

Aantastingen door Aspergesvlieg en Aspergeskever veroorzaken nog altijd de meeste schade bij jonge aanplant. Neem na het planten van het jonge aspergegewas tijdig contact met ons op zodat wij u kunnen adviseren inzake het juiste starttijdstip voor de eerste bestrijding.  "Zelfspuiters" starten vaak te laat met de bestrijding doordat ze de aspergevlieg "over het hoofd" zien.  Let op schade door de aspergevlieg openbaart zich pas na 3-4 weken!

Foto: Coenders HB 4120