Ziektebestrijding in Asperges

Ziektebestrijding is een van de belangrijkste activiteiten van ons loonbedrijf. Botritus en Stemphilium zijn de belangrijkste ziekten die naast phytophthora en Fusarium in asperges voorkomen. Tegen Botritus en Stemphylium kunnen we preventief en curatief spuiten, echter tegen Fusarium en en Phytophthora kunnen we geen doeltreffende bespuiting uitvoeren.

Naast Mancozeb, Score, Kenbyo, Signum is  ook Switch in 2014 toegelaten in asperges.

In 2014 hebben we zeer goede ervaringen opgedaan op de met Switsch behandelde percelen.

Foto: Coenders HB 4120 Hoogbouwspuit bezig met ziektenbestrijding in asperges